Zichtbare kwaliteit

Lidmaatschap  VvOCM

Lidmaatschap van de beroepsvereniging, Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.(lidnummer 201719) 
De  VvOCM behartigt de belangen en bevordert  de kwaliteit van haar leden. De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtenregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. Zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Dit is een vrijwillig register, wat inzichtelijke maakt of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van Art.34 Wet BIG en voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.
Registratienummer: 29901133994  
Kwaliteitsgeregistreerd tot  14-06-2028                 

Raadpleeg  hier het register.

KvK

nummer: 20153982

Intercollegiaal overleg

Er wordt deelgenomen aan intercollegiale overleg in de regio Brabant/Zeeland. Deelname regionale achterban vergaderingen.

Bij- en nascholing

Met regelmaat worden er bij- en nascholingsdagen/cursussen gedaan om de ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen.