Cliënt-ervaringsonderzoek

 

Bent u de afgelopen tijd onder behandeling geweest bij Oefentherapie Oosterhout?
 
Van u verneem ik graag hoe u de kwaliteit van de zorg en dienstverlening hebt ervaren. Om de kwaliteit op een hoog niveau te houden doe ik veel aan bij- en nascholing. Kwaliteit wordt continu getoetst. . De praktijk neemt deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek kost slecht enkele minuten en is vrijwillig en volledig anoniem. Op het uitvoeren van cliënt-ervaringsonderzoek is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De privacy van uw gegevens is hiermee gewaarborgd. Met het invullen van de vragenlijst, helpt u mij om de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren!

Met de teruggestuurde vragenlijst krijgt u namelijk de ervaring van de praktijk inzichtelijk en kunt u sturen op verbeteringen. Dit komt allemaal ten goede aan de zorg voor de patiënt.

Als uw therapeut  zal ik om uw toestemming vragen zodat na uw behandeling Qualizorg ( uit naam van de praktijk) u een e-mail kan zenden met een link naar het online onderzoekvragenformulier.

 

Tevens kunt u uw ervaringen over de dienstverlening delen op www.zorgkaartnederland.nl

Patiëntenwaardering:

http://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/oefentherapeut-kragten-van-mourik-j-a-m-oosterhout-39053

 

Alvast  hartelijk dank voor uw medewerking.